Φωτοβολταϊκό Ηλιακό Σύστημα και Σύστημα Νέας Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστημα αναφέρεται στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, έτσι ώστε να αποθηκεύεται και να διανέμεται ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού ηλιακού συστήματος. Τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα αποτελούνται γενικά από φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ, διακόπτες κυκλώματος DC, προστατευτικά υπέρτασης DC, ασφάλειες DC, κιβώτια ηλιακών συνδυασμών και άλλα αξεσουάρ. Σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις ισχύος και τάσης DC, τα απαιτούμενα εξαρτήματα προστασίας κυκλώματος Υπάρχουν επίσης διαφορετικές απαιτήσεις ρεύματος και τάσης.