Τι είναι οι χάλκινες ράβδοι;

Η TONGOU παρέχει υψηλής ποιότητας χάλκινες ράβδους. Ένας χάλκινος δίαυλος είναι μια κοινή διαδρομή που συνδέεται με πολλές συσκευές με τη μορφή παράλληλων διακλαδώσεων. Σε ένα σύστημα υπολογιστών, αναφέρεται σε μια κοινή διαδρομή υψηλής ταχύτητας που συνδέεται με πολλούς υπολογιστές παράλληλα. Μπορεί να μεταδίδει δεδομένα αυθαίρετα μεταξύ αυτών των υπολογιστών, αλλά μόνο μία συσκευή μπορεί να στέλνει δεδομένα ταυτόχρονα.

Ο χάλκινος δίαυλος είναι η κύρια ποικιλία υλικών επεξεργασίας χαλκού. Ο χάλκινος δίαυλος έχει υψηλές μηχανικές ιδιότητες, καλή αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα, καλή αντοχή στη διάβρωση, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, συγκόλληση, όμορφη μεταλλική λάμψη και καλή μορφοποίηση. Ως εκ τούτου, όλα τα είδη μεταφοράς και μετασχηματισμού ισχύος, ηλεκτρικός εξοπλισμός και ούτω καθεξής που κατασκευάζονται με αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, με τη διαρκή και ταχεία ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η παραγωγή και η κατανάλωση χάλκινων ζυγών στην Κίνα έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, βελτιώνονται και οι απαιτήσεις ποιότητας του χάλκινου λεωφορείου.

Η TONGOU τηρεί πάντα την αρχή της «πρώτα η ποιότητα», τηρεί την πληροφόρηση διαχείρισης και η αυτοματοποίηση παραγωγής βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της διαδικασίας παραγωγής και το επίπεδο διαχείρισης παραγωγής.