Ο διακόπτης μινιατούρας (MCB) διασφαλίζει την ηλεκτρική ασφάλεια σε οικιακά γραφεία και άλλα κτίρια καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές προστατεύοντας τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.

Μόλις εντοπιστεί ένα σφάλμα, ο διακόπτης κυκλώματος μινιατούρα απενεργοποιεί αυτόματα το ηλεκτρικό κύκλωμα για να αποφευχθεί η ζημιά στα καλώδια και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.