Το AFDD σημαίνει Arc Fault Devices Devices. Το τόξο είναι μια ορατή εκκένωση πλάσματος που παράγεται από ηλεκτρικά ρεύματα που διέρχονται από ένα μη αγώγιμο μέσο όπως ο αέρας. Οι συσκευές ανίχνευσης σφαλμάτων τόξου είναι προστατευμένες συσκευές που είναι εγκατεστημένες στις μονάδες καταναλωτή. Αυτές οι συσκευές προστατεύουν από σφάλματα τόξου. Αυτές οι συσκευές μπορούν εύκολα να ανιχνεύσουν οποιοδήποτε ασυνήθιστο γεγονός με τη χρήση τεχνολογίας μικροεπεξεργασίας και να αναλύσουν την κυματομορφή του ηλεκτρισμού. Προστατεύει τα επηρεαζόμενα κυκλώματα και αποτρέπει τη ζημιά από πυρκαγιά. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν ένα κουμπί δοκιμής που μπορεί να χειριστεί ένας τελικός χρήστης για να αποδείξει τη μηχανική λειτουργία της συσκευής.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα