Ο διακόπτης κυκλώματος χυτευμένης θήκης (MCCB) για συντομία, έχει τις λειτουργίες προστασίας από βραχυκύκλωμα, προστασίας υπερφόρτωσης και κυκλώματος μεταγωγής, γενικά, με προστασία από διαρροές, τον ονομάζουμε διακόπτη διαρροής διαμορφωμένης θήκης.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τερματική διανομή ισχύος και μπορεί να μεταφέρει απευθείας φορτίο. Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1600A. Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή, με θερμομαγνητική, ηλεκτρομαγνητική ενεργοποίηση, ενεργοποίηση υπότασης, ενεργοποίηση σφάλματος, συναγερμό και άλλες λειτουργίες, με πολλές ομάδες βοηθητικών επαφών.