Έξυπνος διακόπτης WiFi TO-Q-SY1-JWT Din Rail με λειτουργία μέτρησης

Ο έξυπνος διακόπτης Wi-Fi Din Rail TO-Q-SY1-JWT μπορεί να ελέγξει από απόσταση για να ρυθμίσει την ώρα, το χρόνο βρόχου και την αντίστροφη μέτρηση μέσω του κινητού τηλεφώνου οπουδήποτε, περιλαμβάνει τη λειτουργία μέτρησης για στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,

μπορεί να ρωτήσει την κατάσταση και την ισχύ της συσκευής οποτεδήποτε και οπουδήποτε, και μπορεί να συνδυαστεί με έξυπνα σενάρια για διάφορες συνδυασμένες εφαρμογές.

Περιγραφή