Η λειτουργία του ζυγού είναι να εξοικονομεί το κόστος εγκατάστασης εργασίας και το κόστος καλωδίων των προϊόντων διακοπτών κυκλώματος. Διαθέτει 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P και άλλες προσαρμοσμένες προδιαγραφές, με διαφορετικά πάχη και μήκη ανάλογα με το διαφορετικό απαιτούμενο ρεύμα.

Δεδομένου ότι είναι πολύ βολική εγκατάσταση και συνέπεια μετά την εγκατάσταση, είναι πολύ δημοφιλές τώρα, αλλά επειδή ολόκληρη η γραμμή είναι συνδεδεμένη μεταξύ τους, είναι πιο ενοχλητικό όταν χρειάζεται επισκευή ένας μεμονωμένος διακόπτης κυκλώματος, οπότε όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ή όχι, ισχύει ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα