Η μονάδα είναι εφαρμόσιμη σε φωτιστικά και ηλεκτρικά κυκλώματα AC50Hz/60Hz, Ρυθμιστική τάση 400V, Συνολικό ρεύμα 60A, για προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερένταση, υπολειπόμενο ρεύμα. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται επίσης ως μη συχνή εναλλαγή ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα