Το SPD είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που προστατεύει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα όργανα και τις συνδέσεις επικοινωνίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Το SPD μπορεί να διεξάγει τη διακλάδωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν το ρεύμα ή η τάση αιχμής δημιουργείται γρήγορα στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή τη γραμμή επικοινωνίας λόγω εξωτερικών παρεμβολών, αποτρέποντας τη ζημιά από υπέρταση σε άλλο εξοπλισμό του κυκλώματος.

Το DC SPD είναι ιδανικό για συστήματα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 50/60 Hz με ονομαστική τάση 220 V έως 380 V και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία από έμμεσες και άμεσες κεραυνές, καθώς και άλλους τύπους ξαφνικών υπερτάσεων στο σπίτι, τριτογενή βιομηχανία και βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα