Επαφές AC Χειροκίνητος διακόπτης ελέγχου TOWCTH-20/4 | ΤΟΝΓΚΟΥ

Επαφές AC Χειροκίνητος διακόπτης ελέγχου TOWCTH-20/4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον απομακρυσμένο έλεγχο εφαρμογών σε εναλλακτικά δίκτυα.

Περιγραφή