Αρθρωτός επαφές TOWCTH 2P AC με χειροκίνητο διακόπτη ελέγχου

Ο 2πολικός αρθρωτός επαφέας με χειροκίνητο διακόπτη ελέγχου TOWCTH είναι κατάλληλος για συχνότητα 50/60 Hz, ως συσκευή κλεισίματος, συχνής εκκίνησης και αλληλασφάλισης μηχανής.

Περιγραφή