Υψηλής ποιότητας 32 Amp RCBO TOBN1 με προστασία υπερέντασης

Ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος 32 Amp RCBO είναι στην πραγματικότητα ένας διακόπτης κυκλώματος με λειτουργία προστασίας από διαρροές. μπορεί να αποτρέψει ηλεκτροπληξία.

Κατηγορία:

Περιγραφή