Διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος 40A RCCB 30ma TORD5-63

Το 40A RCCB είναι κατάλληλο για συνδέσεις τερματικού και πείρου/διχαλωτή διαύλου, καθώς και για εγκεκριμένες συνδέσεις άνω και κάτω εισόδου.

Κατηγορία:

Περιγραφή