Χειροκίνητος διακόπτης ελέγχου επαφέα AC 2 πόλου TOWCTH | ΤΟΝΓΚΟΥ

Ο χειροκίνητος διακόπτης ελέγχου επαφής 2 πόλων AC TOWCTH κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC61095, EN61095, GB17885.

Περιγραφή