Διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος 63A RCCB 10mA RCD TORD4

Το 63A RCCB παρέχει προστασία και απομόνωση ρεύματος σφάλματος γείωσης/διαρροής και είναι κατάλληλο για σύνδεση ακροδεκτών και διαύλου πείρου/διχάλας.

Κατηγορία:

Περιγραφή