Διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος TORD4 2P Ηλεκτρονικού τύπου RCD RCCB

Ηλεκτρονικός Τύπος RCD RCCB Τύπος AC/A έχει τη λειτουργία αυτόματης αποσύνδεσης του κυκλώματος όταν το ρεύμα σφάλματος γείωσης/διαρροής υπερβαίνει την ονομαστική ευαισθησία. Είναι κατάλληλο για κυκλώματα τύπου AC ή A.

Περιγραφή