Φωτοβολταϊκή Ασφάλεια χορδής για ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα TOWFH1DC-30

Η ασφάλεια στοιχειοσειρών φωτοβολταϊκών μπορεί να διακόπτει τα χαμηλά υπερρεύματα που σχετίζονται με ελαττωματικές συστοιχίες στοιχειοσειρών ΦΒ (αντίστροφο ρεύμα, σφάλμα πολλαπλών συστοιχιών).

Περιγραφή