Ηλιακή Φ/Β Ασφάλεια Χορδής Φωτοβολταϊκού Συστήματος TOWFH1DC-30

Ηλιακά Φ/Β, Ηλιακά πάνελ, Χορδές DC. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα ασφάλειες σε θετικό και αρνητικό ακροδέκτη σε οποιαδήποτε φωτοβολταϊκή στοιχειοσειρά με ισχύ έως 1000V DC.

Περιγραφή