Ασφάλεια χορδής ηλιακής φωτοβολταϊκής για ηλιακό σύστημα TOWFH1DC-30

Ασφάλεια στοιχειοσειρών ηλιακών φωτοβολταϊκών, χορδές συνεχούς ρεύματος, ηλιακοί συλλέκτες. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα ασφάλειες στον θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη σε οποιαδήποτε φωτοβολταϊκή στοιχειοσειρά ισχύος έως 1000 VDC.

Περιγραφή