Έξυπνος διακόπτης WiFi με λειτουργία μέτρησης – TO-Q-SY1-JWT

Ο έξυπνος διακόπτης WiFi Din Rail TO-Q-SY1-JWT μπορεί να ελέγξει με τηλεχειρισμό για να ρυθμίσει την ώρα, το χρόνο βρόχου και την αντίστροφη μέτρηση μέσω του κινητού τηλεφώνου οπουδήποτε, περιλαμβάνει τη λειτουργία μέτρησης για στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,

μπορεί να ρωτήσει την κατάσταση και την ισχύ της συσκευής οποτεδήποτε και οπουδήποτε, και μπορεί να συνδυαστεί με έξυπνα σενάρια για διάφορες συνδυασμένες εφαρμογές.

        

Περιγραφή