Διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος TORD4 4P 3 φάσης RCCB Τιμή

Το 3 Phase RCCB Price TORD4-63 παρέχει έμμεση προστασία στο σώμα του χειριστή όταν τα ηλεκτροφόρα μέρη είναι εκτεθειμένα.

Κατηγορία:

Περιγραφή