Διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος TORD4-63 RCCB 40 Amp 30 mA

Το 3 Phase RCCB παρέχει προστασία από ηλεκτροπληξία που προκαλείται από την άμεση επαφή μεταξύ δύο προστατευμένων κυκλωμάτων ή από ρεύμα διαρροής μεταξύ αυτών των δύο καλωδίων.

Περιγραφή