Ένας διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος με προστασία από υπερένταση (RCBO), χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές που χρειάζονται προστασία τόσο από υπερένταση (υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα) όσο και προστασία ρεύματος σφάλματος γείωσης.

Μπορούν να ανιχνεύσουν εγκαίρως σφάλματα και διαδρομές για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού. Το RCBO είναι το πιο λειτουργικό, με βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, διαρροή και τρία είδη λειτουργιών προστασίας.

Εμφάνιση 1-9 14 των αποτελεσμάτων
Σελίδες: