Το RCD τύπου B χρησιμοποιείται όπου θα μπορούσαν να προκύψουν υπολειμματικά ρεύματα συνεχούς ρεύματος, εκτός από το κανονικό AC, μπορεί να ανιχνεύσει ρεύματα διαρροής γείωσης υψηλής συχνότητας AC και καθαρού συνεχούς ρεύματος. Οι συνθήκες ενεργοποίησης καθορίζονται με διαφορετικές συχνότητες από 50Hz έως 1kHz.

Η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μέσω της αυτόματης αποσύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής εξαρτάται από την επιλογή του σωστού τύπου RCD. Το RCD τύπου B είναι κατάλληλο για φορτία με τριφασικούς ανορθωτές, όπως μηχανισμούς κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, φωτοβολταϊκά συστήματα, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ιατρικό εξοπλισμό.