Ο αρθρωτός επαφέας έχει την ίδια λειτουργία με τον παραδοσιακό επαφέα. Ανοίγει ή κλείνει το κύκλωμα του κύριου τμήματος επαφής μέσω του πηνίου ελέγχου και μεταδίδει το σήμα κατάστασης χρήσης του φορτίου μέσω της βοηθητικής επαφής. Αλλά, είναι διαφορετικό από τον παραδοσιακό επαφέα, έχει μια μικρότερη αρθρωτή μονάδα (9mm/μονάδα), 1P είναι 18mm, 2P είναι 36mm, 3P είναι 54mm, 4P είναι 72mm, η τρέχουσα περιοχή από 1A έως 100A, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες αρθρωτές συσκευές προστασίας σιδηροτροχιάς οδηγού μεγέθους, η χρήση του χώρου είναι πιο ευέλικτη και κατάλληλη για μια ποικιλία σεναρίων.

Εμφάνιση 1-9 23 των αποτελεσμάτων
Σελίδες: