Το κουτί διανομής συναρμολογεί διακόπτες κυκλώματος, όργανα μέτρησης, προστατευτικές συσκευές και βοηθητικό εξοπλισμό σε κλειστό ή ημίκλειστο μεταλλικό ή πλαστικό κουτί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ηλεκτρικής καλωδίωσης για να σχηματίσει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κουτί διανομής χαμηλής τάσης.

Κατά την κανονική εργασία, το κύκλωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τους χειροκίνητους ή αυτόματους διακόπτες κυκλώματος. Σε περίπτωση βλάβης και ανωμαλίας, το κύκλωμα θα διακοπεί ή θα ειδοποιηθεί από τις εσωτερικά τοποθετημένες συσκευές προστασίας.