Η συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD) είναι μέρος του συστήματος προστασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συνδέεται στο κύκλωμα τροφοδοσίας των φορτίων που υποτίθεται ότι προστατεύει παράλληλα. Το SPD είναι επίσης γνωστό ως συσκευή προστασίας από κεραυνούς.

Εάν δημιουργηθεί ξαφνικά ρεύμα ή τάση υπέρτασης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ή κύκλωμα επικοινωνίας λόγω εξωτερικών παρεμβολών, η συσκευή προστασίας από υπέρταση θα μεταφέρει τη διακλάδωση στο ρεύμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας έτσι τη ζημιά της υπέρτασης στους άλλους εξοπλισμούς το σύστημα του κυκλώματος.