Ο επαφέας είναι μια συσκευή αυτόματης μεταγωγής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του κύριου κυκλώματος AC και DC με φορτίο ή του κυκλώματος ελέγχου μεγάλης χωρητικότητας. Το κύριο αντικείμενο ελέγχου είναι ο ηλεκτροκινητήρας. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και για άλλα ηλεκτρικά φορτία, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρικές μηχανές συγκόλλησης, εξοπλισμό φωτισμού κ.λπ.

Ο επαφέας όχι μόνο μπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει το κύκλωμα, αλλά έχει επίσης τη λειτουργία προστασίας απελευθέρωσης χαμηλής τάσης. Ο επαφέας έχει μεγάλη χωρητικότητα ελέγχου και είναι κατάλληλος για συχνή λειτουργία και τηλεχειρισμό. Είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του αυτόματου συστήματος ελέγχου.