Η TONGOU παρέχει υψηλής ποιότητας συσκευές διανομής. Η συσκευή διανομής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και τον έλεγχο της συσκευής διανομής ισχύος. Αποτελείται από ζυγό, πίνακα διανομής, προστατευτική συσκευή, όργανο μέτρησης και άλλα εξαρτήματα.

Η διάταξη πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της κανονικής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, να διευκολύνει τη συντήρηση και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και του περιβάλλοντος εξοπλισμού. Η συσκευή διανομής πρέπει να βρίσκεται σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμό κ.λπ.